Mål

Målet med tilsynsaktiviteten har vært å dokumentere at selskapets etablerte prosesser og planer for permanent plugging av brønnene på Statfjord A er i henhold til regelverket.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til vurderingen av risiko for lekkasje for gamle brønnløp.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Statoil ha fått frist til 22. september 2016 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.