Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i tiden 4.-5. oktober 2016. Det var en tverrfaglig aktivitet, konsentrert mot utforming og forberedelse til bruk av Oseberg H-innretningen.

Bakgrunn

Plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2, ni kilometer fra Oseberg feltsenter i den nordlige delen av Nordsjøen, ble godkjent i juni 2016.

Feltet er under utbygging og produksjonsstart er planlagt til 2018.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Oseberg Vestflanken 2 er en bunnfast, ubemannet brønnhodeinnretning. Innretningen Oseberg H - er en enklere innretning uten nødkvarter og uten helikopterdekk, men med et støttefartøy permanent koblet til innretningen så lenge det er personell der. Dette er et nytt konsept på norsk sokkel.

Mål

Tilsynsaktiviteten hadde som mål å verifisere om utformingen og forberedelsene til bruk av Oseberg H er i henhold til kravene i regelverket, og om det legges til rett for forsvarlig drift av innretningen.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik. Disse omfattet kvalifisering og bruk av nye teknologi og nye metoder, samtidige aktiviteter og evakuering.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til simulering av gasspredning, grunnlaget for vedlikeholdsprogram, støy, belysning og opplæring av verneombud og involvering.