Mål 

Målet var å føre tilsyn med at Dolphin Drilling har systemer for å ivareta lærdom av egne og andres hendelser for å redusere sannsynligheten for linebrudd.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til ivaretakelse av viskøse laster.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til samsvarsmålinger.