Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Det norske følger opp sammenslåingsprosessen med MONAS i henhold til regelverket.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til involvering av arbeidstakere.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.