Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkter knyttet til dokumentasjon.