Mål

Målet med oppgaven var å få mer informasjon angående gjennomføringen av dewateringsystemet, og de bakenforliggende analyser og modellforsøkene som viser behovet for å gjeninnføre dewatering som konstruksjonsmessig tiltak.

Videre ønsket vi å ta stikkprøver knyttet til avviksbehandlingen, analysegrunnlaget og Shell sin kvalitetssikring av analyser, tester og forsvarlighetsvurderinger i avviket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Verifikasjoner
  • Utmattingsanalyser
  • Avviksbehandling

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til bølgelastberegningene.