Med etablering av områdeberedskap i Barentshavet sørvest vil det vera mogleg å ytterlegare styrke beredskap og samarbeid i dette området. Dette vil ikkje berre gagna dei to førebels faste innretningane, men også boreinnretningar og andre fartøy som periodisk er i området.

Samtykket blir mellom anna gitt på bakgrunn av møte og dokumentasjonen som er innsendt i samband med søknaden.

Områdeberedskap

Områdeberedskap er samarbeid om beredskap mellom fleire innretningar og felt, der føremålet er å dele på maritime og luftborne beredskapsressursar. Dette kan omfatte beredskapsfartøy, redningshelikopter eller andre ressursar.