Valemon rikgassrørledning (VRGP) benyttes for transport av rikgass fra Valemonfeltet til Heimdal stigerørplattform (HRP).

Valemon

Valemon ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Havdjupet er 135 meter. Valemon blei påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med ei fast produksjonsinnretning i stål med forenkla separasjonsprosess. Innretninga blir fjernstyrt frå eit driftssenter på land. Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no