Operatør: Equinor

Felt: Mongstad (landandlegg)

Mongstad

Mongstad-terminalen ligg i kommunane Alver og Austrheim i Vestland.

Mongstad tar imot råolje på skip frå blant anna Gullfaks, Statfjord, Draugen, Norne, Åsgard og Heidrun, og er ilandføringsterminal for oljerøyrleidningane frå Troll B, Troll C, Fram, Kvitebjørn, Valemon, Gjøa og Vega.

Ved Mongstad-terminalen ligg også Mongstad-raffineriet.

Kjelde: norskpetroleum.no