Operatør: Equinor

Felt: Gina Krog

Gina Krog

Gina Krog-feltet ligg på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Havdjupna i området er 110-120 meter. Gina Krog blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2013. Utbyggingsløysninga er ein kombinert bustad- og prosessplattform. Ein oppjekkbar rigg blir brukt til boring. Produksjonen starta i 2017.

Kjelde: norskpetroleum.no