Operatør: Equinor

Innretning: COSLPromoter

Felt: Åsgard

Åsgard

Åsgardfeltet ligg i den sentrale delen av Norskehavet. Havdjupna i området er 240-300 meter. Åsgard blei påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Feltet er bygt ut med havbotnbrønnar som er kopla til produksjons- og lagerskipet Åsgard A (FPSO). Utbygginga inkluderer også den flytande, halvt nedsenkbare innretninga Åsgard B, som behandlar gass og kondensat. Gassenteret er kopla til kondensatlagerskipet Åsgard C. Produksjonen starta i 1999 fra Åsgard A, medan Åsgard B og C kom i produksjon i 2000.

Kjelde: norskpetroleum.no