Operatør: Equinor

Brønn: 34/10-A-48 E

Innretning: Gullfaks A

Annan informasjon: Leitebrønn 34/10-A-48 E skal borast frå Gullfaks A-innretninga, som eit sidesteg frå ein produksjonsbrønn.