Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 1185

Brønnamn: 35/10-14 S

Prospektnamn: Kvernbit/Mimung

Havdjupn: 376 meter

Geografiske koordinatar:

  • 61° 13’ 15.00’’ Nord
  • 03°  09’ 02.08’’ Aust

Innretning: Deepsea Stavanger

Annan info: Samtykket omfattar opsjon for boring av eit sidesteg (35/10-14 A).