Operatør: Equinor

Innretning: Transocean Spitsbergen

Felt: Halten Øst

Halten Øst

Halten Øst ligg i Norskehavet, aust for Åsgardfeltet, og består av seks funn: Natalia, Sigrid, Nona, Flyndretind, Gamma and Harepus. Havdjupna er 200-300 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer fem havbotnrammer som skal knyttast til eksisterande infrastruktur på Åsgardfeltet.

Halten Øst blir bygt ut i to fasar. Produksjon frå første og andre fase er planlagt å starte høvesvis i 2025 og 2029.

Kjelde: norskpetroleum.no