Samtykket gjeld bruk av havbotninstallasjonar, røyrleidningar, kontrollkablar og tilhøyrande modifikasjonar på Kristin-innretninga.

Kristin

Kristinfeltet ligg i Norskehavet, nokre kilometer sørvest for Åsgard. Havdjupna i området er 370 meter. Kristin blei påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2001. Feltet er bygt ut med fire brønnrammer, inkludert tolv produksjonsbrønnar som er kopla til ei halvt nedsenkbar innretning for prosessering. Produksjonen starta i 2005.

Kjelde: norskpetroleum.no