Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 827 SB

Brønnamn: 35/10-11 A

Innretning: Deepsea Stavanger