Operatør: Aker BP 

Innretning: Floatel Endurance

Felt: Skarv 

Skarv

Skarv ligg i den nordlege delen av Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Norne. Havdjupna i området er 350-450 meter. Skarv blei påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet er eit produksjons- og lagerskip (FPSO) knytt til fem havbotnrammer med 15 brønnar. Produksjonen starta i 2013.

Kjelde: norskpetroleum.no