Operatør: Vår Energi

Innretning: Transocean Enabler

Goliat

Goliatfeltet ligg i Barentshavet, 50 kilometer søraust for Snøhvit. Havdjupna i området er 360-420 meter. Goliat blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Feltet er bygt ut med ei sylindrisk flytande produksjons- og lagerinnretning (FPSO), inkludert åtte botnrammer med totalt 32 brønnslisser kopla til innretninga. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no