Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 029 C og 048

Brønn: 15/6-B-20

Prospektnamn: Dougal

Geografiske koordinatar:

  • 58º 34’19, 848’’ Nord
  • 01º 41’48, 436’’ Aust

Havdjupn: 116 meter

Innretning: Noble Lloyd Noble