Operatør: Equinor

Innretning: Gullfaks C

Utvinningsløyve: 050 DS, 120 B, 193 FS

Annan info: Samtykket gjeld produksjonsbrønn 34/10-C-51 A som skal borast frå Gullfaks C. Brønnen har eitt produksjonsmål og to leitemål for avgrensning.