Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 923

Brønn: 31/2-24

Prospektnamn: Litago

Geografiske koordinatar:

  • 60° 46’ 04,81’’ N
  • 03° 22’ 12,08’’ Ø

Havdjupn: 333 meter

Innretning: Deepsea Stavanger

Annan info: Samtykket omfattar opsjon for boring av sidesteg med brønnamn 31/2-24 A