Operatør: DNO Norge

Utvinningsløyve: 147

Felt: Trym

Trym

Trym ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, tre kilometer frå grensa til dansk sektor. Havdjupna i området er 65 meter. Trym blei påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2010. Feltet er bygt ut med ei botnramme med to horisontale produksjonsbrønnar knytta til Harald-innretninga i dansk sektor. Produksjonen starta i 2011.

Kjelde: norskpetroleum.no