Operatør: Aker BP

Utvinningsløyve: 203

Felt: Alvheim

Alvheim

Alvheimfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, vest for Heimdal. Feltet omfattar seks forekomstar; Kameleon, Boa, Kneler, Viper, Kobra og Gekko. Havdjupna i området er 120–130 meter. Alvheim blei påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2004. Feltet er bygt ut med havbotnrammer knytt opp til eit produksjonsskip (FPSO). Produksjonen starta i 2008.

Kjelde: norskpetroleum.no