Operatør: Equinor

Brønnamn: 35/10-9

Prospektnamn: Heisenberg

Utvinningsløyve: 827 S

Geografiske koordinatar:

  • 61° 10’ 15.63’’ Nord
  • 03° 19` 07.57’’ Aust

Havdjupn: 368 meter

Innretning: Deepsea Stavanger