Samtykket blir blant anna gjeve på bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knytt til vår oppfølging av Martin Linge-utbygginga.

Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 040, 043 og 043 BS

Innretning: Martin Linge A

Martin Linge

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdjupna er 115 meter. Martin Linge blei påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Utbyggingskonseptet er ei fullt integrert fast produksjonsinnretning og ein flytande lager- og lasteeining (FSO) for oljelagring. Produksjonen starta i 2021.

Kjelde: norskpetroleum.no