Foto av West Linus
Odfjell Platform Drilling (Odfjell) har fått Ptil samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Linus Foto: Seadrill

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Innretningen fikk første gang SUT i 2014 og ble da drevet av Seadrill.

I forbindelse med at Odfjell overtar driftsansvaret søkte selskapet om ny SUT for Linus. Ptil har fulgt opp denne prosessen i form av møter innenfor flere fagområder.