Spørsmål

Paragrafen gir en grense for oppholdsperiode på 14 dager. Hvordan forholder vi oss med dagens lengde på metningsperioder for dykkere (14 dager pluss dekompresjon) ned til 250 msw?

Svar

Det er ingen endring i forhold til tidligere. Dekompresjon regnes også med i de 14 dagene, forutsatt at fartøyet er i petroleumsvirksomhet.