Hopp til hovedinnhold

§ 61 Kunngjøring av sikkerhetssoner

I god tid før en sikkerhetssone etableres, skal operatøren sikre nødvendig kunngjøring. Kunngjøringen skal blant annet stå i "Etterretninger for sjøfarende" og i fiskeripressen og være etter rutiner som er fastsatt av Energidepartementet.
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om sikkerhetssonen og de forbudene eller begrensningene som gjelder for den. Sonens posisjon, utstrekning og varighet, samt eventuell merking og andre nødvendige opplysninger skal også oppgis.
Opphevelse av en sikkerhetssone skal kunngjøres på tilsvarende måte.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Kunngjøringen av en sikkerhetssone skal som hovedregel oversendes Statens kartverk Sjø minst 30 dager før sonen blir etablert. Statens kartverk Sjø vil sørge for kunngjøring i ”Etterretninger for sjøfarende". Ved ulykkessituasjoner skal kunngjøring av sikkerhetssoner skje via "Nasjonal koordinator", gjennom Kystverket.
Sikkerhetssoner som skal opprettholdes over lengre tid, vil bli merket av på sjøkart.
Posisjoner angis med UTM-koordinater og geografiske koordinater.
Hva som skal inngå i kunngjøringen, er nærmere presisert i eget meldingsskjema.