Hopp til hovedinnhold

§ 60 Merking av sikkerhetssoner

Sikkerhetssoner som opprettes skal bare merkes dersom operatøren eller Energidepartementet finner det nødvendig. En eventuell merking skal være etter internasjonale merkeregler.
Energidepartementet kan kreve endring av merking.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Etter første ledd går det fram at sikkerhetssoner vanligvis ikke skal merkes. Dette er fordi disse sonene burde være kjent ved etableringen, og den sikkerhetsmessige verdien av merkingen derfor er liten. Merkebøyene kan dessuten slite seg, og kan på den måten utgjøre en fare for innretninger og fartøy. Operatøren kan likevel, etter en totalvurdering, merke sikkerhetssoner.