Hopp til hovedinnhold

§ 56 Opphevelse av sikkerhetssoner

Etablerte sikkerhetssoner skal oppheves når vilkårene for opprettelsen ikke lenger er til stede, eller når tidsperioden for sonene er utløpt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentarer.