Hopp til hovedinnhold

§ 51 Forholdet til folkeretten

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder med de begrensningene som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett under petroleumsloven.