Hopp til hovedinnhold

§ 47a Ankerlegging som kan skade sårbare miljøverdier

Ved legging av ankere og ankerliner som kan gi mekanisk skade på sårbare miljøverdier, skal oppankring gjennomføres slik at skade minimeres. Ved ankerlegging skal det tas hensyn til innretningens mulighet til forhaling.
Operatøren skal i det enkelte tilfelle vurdere hva som er tilstrekkelig avstand mellom sårbare miljøverdier av betydning og ankre og ankerliner, og gjennomføre risikoreduserende tiltak for å hindre skade på miljøverdiene.
Ankerleggingsoperasjoner skal overvåkes for å sikre at ankerlegging utføres med minst mulig skade på sårbare miljøverdier.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Med sårbare miljøverdier menes for eksempel koraller og svamp.
Med miljøverdier av betydning menes for eksempel korallrev og/eller korallskog av høy kvalitet og områder med høy tetthet av svamp.
Risikoreduserende tiltak kan for eksempel være ROV-assistert pre-legging og opptak av anker, bruk av fiberliner i kombinasjon med oppdriftsbøyer.