Hopp til hovedinnhold

§ 36 Minstealder

Arbeidstakere som deltar i petroleumsvirksomheten til havs etter denne forskriften, skal ha fylt 18 år når de tiltrer arbeidet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsen er en særregel i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 11. Arbeidsmiljøloven kapittel 11 gjelder derfor ikke. Lovens bestemmelser blir overflødige siden minstealderen etter denne forskriften er 18 år. For virksomhet på landanlegg gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 11.