Hopp til hovedinnhold

§ 17 Bore- og brønnsystemer og bore- og brønnaktiviteter

Kravene som gjelder for bore- og brønnsystemer i innretningsforskriften kapittel VIII og for bore- og brønnaktiviteter i aktivitetsforskriften kapittel XV gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020