Hopp til hovedinnhold

§ 16 Rørledningssystemer

Rørledningssystemene skal utformes slik at innvendig vedlikehold og inspeksjon kan utføres.
Sluser for avsending og mottak av rense- og inspeksjonsverktøy skal utformes slik at de ikke kan åpnes under trykk.
På rørledningssystemer der sviktmodi kan utgjøre en miljø- eller sikkerhetsrisiko, skal det utføres inspeksjoner for å følge opp mulige sviktmodi som kan påvirke integriteten i rørledningssystemet. Vedlikeholdsprogrammet skal definere den første inspeksjonen og tidspunktet skal være basert på de gjennomførte risikovurderingene.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

For rørledningssystemer bør ISO 13623 med tillegget ISO 27913 og DNVGL-ST-F101 med tillegget DNVGL-RP-F104 brukes.
Trykket i slusene bør være mulig å lese av både før oppstart og under drift.
Med sviktmodi som nevnt i tredje ledd, menes både utvendige og innvendige sviktmodi.