Hopp til hovedinnhold

§ 9 Varsling og melding

Krav til varsling og melding som gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø i styringsforskriften kapittel VIII, gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Kravene i styringsforskriften kapittel VIII er for transport og injeksjon av CO2 avgrenset til det som omfattes av sikkerhetslovgivningen.
For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til bestemmelsene i styringsforskriften kapittel VIII.