Hopp til hovedinnhold

§ 6 Prinsipper for sikkerhet

Bestemmelsene som gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø i rammeforskriften kapittel II, gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Krav til forsvarlig virksomhet, risikoreduksjon og organisasjon og kompetanse følger også av § 10-1, 11-1, 11-2 og 11-6 i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.
For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til bestemmelsene i rammeforskriften kapittel II.