Hopp til hovedinnhold

§ 5 Ansvar etter denne forskriften

Operatøren og andre som deltar i virksomheten, er ansvarlig etter denne forskriften. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i sikkerhetslovgivningen.
I tillegg til de pliktene som rettighetshaverne har etter enkelte bestemmelser i denne forskriften, er disse ansvarlige for å påse at operatøren etterlever krav som er gitt i sikkerhetslovgivningen.
Arbeidstakerne har plikt til å medvirke, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

For øvrige kommentarer til bestemmelsen vises det til veiledningen til rammeforskriften § 7.