Hopp til hovedinnhold

§ 3 Forholdet til annen lovgivning

Forskriften er basert på prinsippene som legges til grunn i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten, tilpasset de risikoforholdene som transport og injeksjon av CO2 representerer. Forskriften er begrenset til å gjelde for sikkerhet og arbeidsmiljø. Begrepene «gjelder tilsvarende» og «gjelder så langt det passer» som benyttet i denne forskriften, skal forstås i lys av nevnte begrensninger.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Helsemessige forhold og ytre miljø ved transport og injeksjon av CO2 på kontinentalsokkelen reguleres av de respektive myndigheters regelverk.