Hopp til hovedinnhold

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å
  1. fremme et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomhet som omfattes av denne forskriften
  2. oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene som er gitt i sikkerhetslovgivningen
  3. videreutvikle og forbedre nivået for sikkerhet og arbeidsmiljø.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Ingen kommentar.