Equinor på sokkelen

Kjell Marius Auflem

Tilsynsleder

Operatører, eks. Equinor

Bjarte Rødne

Tilsynsleder

Redere og entreprenører

Ingvil Tveit Håland

Tilsynsleder

Landanlegg, transportsystemer og
rettighetshavere uten operatørskap

Kjell Arild Anfinsen

Tilsynsleder