Anne Myhrvold

Direktør

Bjørn Thomas Bache

Tilsynsdirektør

Finn Carlsen

Fagdirektør

Sigve Knudsen

Direktør rådgivning og regelverk

Inger Anda

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Jan Arild Asbjørnsen

Direktør organisasjon og IT

Inge Dokken (starter 1.5.24)

Direktør strategi og styring

Tove Østrem

Lederassistent