Anne Myhrvold

Direktør

Bjørn Thomas Bache

Tilsynsdirektør

Finn Carlsen

Fagdirektør

Sigve Knudsen

Direktør for juss og rammevilkår

Inger Anda

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Tove Østrem

Lederassistent