I Havtil har ansatte mulighet for å påvirke, jobbe selvstendig og ha en unik oversikt over næringen og industrien.

Nye ansvarsområder

I tillegg til å ha myndighetsvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring innenfor petroleumsvirksomheten, har vi fått myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO2-transport og lagring, fornybar energiproduksjon til havs og havbunnsmineraler. Dette vil prege utviklingen av og mulighetene i Havtil i årene fremover.

Video: Vårt hovedtema 2024

Kompetanse- og utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av kompetanse og har en kultur for god kunnskapsdeling.  Kompetanseutvikling brukes som et aktivt virkemiddel for å sikre at ansatte har den nødvendige kunnskapen til å utføre oppgavene sine.

Alle nyansatte blir tatt imot på inkluderende måte med en egen fadderordning. Som nyansatt får du et godt opplæringstilbud. Vi har også et samarbeid med Universitetet i Stavanger der ansatte kan ta etterutdanning på masternivå innenfor våre kjerneområder.

Bilde av kollegaer som jobber med PC
Vi er opptatt av kompetanse og har en kultur for god kunnskapsdeling.  Foto: Anne Lise Norheim

Arbeidsvilkår

Som ansatt i Havtil har du ordnede arbeidsvilkår.

Vi jobber målrettet med å vedlikeholde og utvikle et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt med inkludering og mangfold, og som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Internt er vi opptatt av arbeidstakermedvirkning og tillitsbasert ledelse.

Vi har konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Lokalisering og fasiliteter

Vi holder til i trivelige lokaler i fine omgivelser på Ullandhaug i Stavanger kommune. Alle ansatte har egne kontorer med gode møte- og sosialiseringsområder.

Bedriftshytte

Ansatte har mulighet til å bruke bedriftshytten vår.

Kollegaer sitter i sofa og drikker kaffe
Vi holder til i trivelige lokaler i fine omgivelser på Ullandhaug Foto: Anne Lise Norheim

Video: Hav av tillit

Den norske oljehistorien er en 50 år lang fortelling om oppturer og nedturer, jubel og katastrofe, tøffe tak og teknologisk utvikling. Hvordan kom vi dit? Og hva kjennetegner den norske modellen for sikkerhet?