Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten?
Hva er oljeselskapenes oppgave?
Hvem er Havtil?
Hva er tilsyn?
Hvilke plikter og rettigheter har arbeidstakerne?
Hvordan utvikles regelverket?

Med denne publikasjonen har vi forsøkt å lage en pedagogisk lærebok om sikkerhetsregimet. Målet er å bidra til innsikt og kunnskap hos de som arbeider i bransjen – og alle som er interessert i den. Publikasjonen finnes også i engelsk utgave.

Ønsker du å bestille en trykt versjon? Send en e-post til Margrethe Hervik og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Publikasjonen er gratis.