Inger Anda

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt

Eileen Brundtland

Pressekontakt og nettredaktør

Vår informasjonspolitikk

Våre pressekontakter hjelper journalister som har spørsmål om alle sider ved virksomheten vår. Havindustritilsynets informasjon til næringen, mediene og øvrig offentlighet preges av åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet.

Vi skal informere om virksomheten og svare på spørsmål så langt det er mulig og forsvarlig.