Inger Anda

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt

Eileen Brundtland

Pressekontakt og nettredaktør

Vår informasjonspolitikk

Våre pressekontakter hjelper journalister som har spørsmål om alle sider ved virksomheten vår. Havindustritilsynets informasjon til næringen, mediene og øvrig offentlighet preges av åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet.

Med bakgrunn i den spesielle posisjonen som denne industrien har i det norske samfunnet, skal vi informere om virksomheten og svare på spørsmål så langt det er mulig og forsvarlig - basert på vår rolle som forvaltningsorgan og med utgangspunkt i Havindustritilsynets overordnete mål.