Alle andre henvendelser sendes til Postboks@ptil.no for å komme til rett saksbehandler eller til Ptils kontaktperson for det aktuelle selskapet.