I 2024 er Ptils hovedtema «Ikke glem arbeidsmiljøet!»   

Energibransjen er i endring. Teknologiutviklingen går rivende fort, og forventningene er store. Bransjen må stadig tilpasse seg og mestre nye løsninger. Selskapene skal beholde og bygge organisasjoner som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø på en god måte. Gode resultater avhenger av et godt arbeidsmiljø; av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle.  

Tilstrekkelig bemanning og kompetanse er avgjørende for god prosjektgjennomføring, men også for å opprettholde ordinær drift og vedlikehold på eksisterende innretninger og anlegg. Tilgang på godt kvalifisert personell til rett tid er i særlig grad en utfordring blant entreprenørene. 

Hvordan istandsetter næringen seg nå og fremover for å sikre seg nok ansatte med rett kompetanse, slik at arbeidsmiljøet og sikkerheten ivaretas, selv i møte med endring?

Påmeldingen er åpen - begrenset antall plasser så meld deg på nå!