Hopp til hovedinnhold

Fagdag om sikring 2023

 • Dato:

 • Registrering
 • Innledning og velkommen

  Mari Hauge, senioringeniør og Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

 • Hvor står vi og hvor går vi? Erfaringer fra tilsyn og status sikring i petroleums-næringen
  • Kristian S. Teigen, Ptil
  • Ingvild Klaveness, Ptil
  • Anthoni Larsen, Ptil
  • Finn Carlsen, Ptil
 • Hvordan påvirkes rammevilkårene for norsk petroleumssektor av krigen i Ukraina? – med fokus på beskyttelse av kritisk infrastruktur

  Jakub M. Godzimirski, Research Professor Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

 • Pause
 • Sikkerhetslovens formål - virkeområde og oppbygning

  Truls Campe Pettersen, Ptil

 • Spørsmål fra salen
 • Lunsj
 • Hvilke risikoer må håndteres for å ivareta energisikkerhet til Europa og nasjonale verdier i en spent situasjon?

  Espen Seljemo, Senior Advisor, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Nasjonalt trusselbilde anvendt på sektor og bedriftsnivå, muligheter og begrensninger

  Espen Nodeland, etterretningsleder, KraftCERT

 • Pause
 • Digital sikkerhetskompetanse i en forverret sikkerhetspolitisk verden

  Merete Asak, teknologidirektør CISCO Norge

 • «Fra ambassadør til sabotør»

  Inger Johanne Aukland, VP Office Management & PC Excellence og  Ingrid Marie Hellevik, Security Advisor, Vår Energi

 • Hvordan kan vi snakke om det vanskelige? Sårbarhetssamtalen

  Ronny Løvbakke, Chief Security Officer og Camilla Leon, VP Integrated planning, Aker BP

 • Spørsmål fra salen

  Mari Hauge, Ptil

 • Avslutning og vel hjem

  Ingvild Klaveness og Kristian S. Teigen, Ptil

 • Slutt

Kontakt

Ingvild Klaveness

Fagleder sikring