Blant andre saker på agendaen var:

  • Presentasjon om arbeidstakermedvirkning fra Ptil
  • Medvirkning ved digitalisering og IKT sikkerhet
  • Presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelse, gjennomført av Valaris, hvor flere nye risikofaktorer grunnet Covid-19 ble undersøkt

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.