Blant sakene på agendaen var:

  • Partssamarbeid. Omstilling: Muligheter og utfordringer i  trepartssamarbeidet. 
  • Oppfølging av alvorlige hendelser
  • Samarbeid for sikkerhet
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni